O nas

Mona-Kontra

Kilka słów o firmie

Mona s.c. powstała w 1990 r, od kwietnia 2000 r. jako MONA Sp. z o. o. Mona-Kontra spółka z o.o. rozpoczęła‚ działalność 02 stycznia 2007 w wyniku połączenia spółek: MONA spółka z o.o. oraz KONTRA spółka z o.o. Firma zatrudnia około 150 pracowników, posiada w ofercie ponad 4000 produktów, obsługuje około 3500 klientów. Podstawową działalnością spółki jest dystrybucja mleka i przetworów mlecznych, tłuszczy roślinnych, wędlin oraz szerokiego asortymentu artykułów spożywczych. Mona-Kontra prowadzi dystrybucję na podstawie umów zawartych z wiodącymi producentami, głównymi odbiorcami towaru są sieci detaliczne, sklepy spożywcze, zakłady produkcyjne i zakłady zbiorowego żywienia na terenie północno-wschodniej Polski. Sprzedaż realizowana jest we własnej sieci sprzedaży, połączonej w zintegrowany systemem informatyczny i wspomaganej przez mobilny systemem przedstawicieli handlowych.

Mona-Kontra

Polityka jakości

Celem działania firmy Mona-Kontra Sp. z o.o. jest wzrost zadowolenia naszych Klientów z podejmowanych przez nas działań w zakresie składowania, sprzedaży i dystrybucji artykułów spożywczych. Działania te realizujemy poprzez wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, oraz spełnienie wymagań prawnych. Dodatkowo mając na uwadze bezpieczeństwo magazynowanych i dystrybuowanych produktów wdrożyliśmy i utrzymujemy systemy zapewnienia jakości jak GMP, GHP, HACCP zgodny z normą DS 3027, QACP. Podejmujemy wszelkie działania by produkty dostarczane przez firmę Mona-Kontra Sp. z o.o. spełniały wszystkie wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych Klientów.

Mona-Kontra

Nasze cele

Znając oraz przewidują potrzeby naszych klientów nieustannie doskonalimy naszą pracę a w tym celu:

Najlepsza jakość

wdrożyliśmy i utrzymujemy systemy zapewnienia i zarządzania jakością GMP, GHP, HACCP, QACP i ISO 9001:2000

Jesteśmy na bieżąco

monitorujemy wdrożone systemy zapewnienia i zarządzania jakością ciągle je doskonaląc oraz przestrzegamy wymagań prawnych

Doskonała współpraca

ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, którzy znają potrzeby nasze jak i naszych Klientów

Profesjonalna obsługa

udoskonalamy nasz serwis sprzedaży - monitorujemy potrzeby naszych Klientów i staramy się w pełni je zaspokajać

Wykwalifikowana kadra

podnosimy kwalifikacje kadry kierowniczej i naszych pracowników przez regularne szkolenia

Rozwijamy się

rozszerzamy zakres świadczonych usług doradczych dla odbiorców naszych produktów

Mona-Kontra

Ścisła współpraca

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość kierownictwa i wszystkich pracowników firmy Mona-Kontra Sp. z o.o., o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów a wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb. Polityka jakości obowiązuje wszystkich naszych pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji jak również nasze przedstawicielstwa. Intensyfikacja naszych działań w obszarze polityki jakości ma dla nas fundamentalne znaczenie w naszej pracy i kształtowaniu wizerunku firmy Mona-Kontra Sp. z o.o.

Biznes Bez Barier

"Biznes Bez Barier"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.